Congruerende vooegwoorden; Typologie & Datering in Nederlandse dialecten

Ton Goeman (1997a): De zeldzaamheid van Comp-agreement in taaltypologisch en historisch opzicht. Voorkomen buiten de Germania en datering van voegwoorcongruentie-vormen in het Nederlands. In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997): Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 87-111. ●The rarity of Comp-agreement in typological linguistic and historical linguistic respect. Incidence outside the Germanic languages and dating comp-agreement forms in Dutch●
[on dating Comp-Agreement in Dutch historical dialects]
Download here (zipped)

CompAgrMaerlant1287
Congruerende voegwoorden in het meervoud bij Van Maerlant (in of voor AD 1287)
Ms D vertoont Comp-agreement, Ms M niet.

Samenvatting
Congruerende voegwoorden zijn typologisch geen geïsoleerd verschijnsel. Het komt ook buiten de Indo-Europese talen voor. Binnen de ontwikkeling van het Nederlands is het geen recent verschijnsel. Er was al bekend dat congruerende voegwoorden bestonden bij de 2e pers. enkelvoud in het Middelnederlands (en het Middelhoogduits), maar attestaties van congruerende voegwoorden buiten deze categorie waren enkel voor een latere periode bekend (cf. Koelmans 1968b). Ik toon het bestaan aan van voegwoord-meervoudscongruentie voor het vroegste Middelnederlands van de kustgebieden. De oudere attestaties komen uit de pen van klerken die haast hebben, of die een vertaalprobleem uit het Latijn hebben, en die gedichten afschrijven waar clitische voornaamwoorden worden weergegeven in plaats van de normale, volle iconische vormen.