Compleet Paradigma in Nederlandse Dialecten

Goeman, Ton (1980a): Comp-Agreement?. In: Zonneveld, W. & F. Weerman (Red.):
Linguistics in the Netherlands 1977-1979. Dordrecht: Foris Publications, 291-306. ●Comp-agreement?●
[on COMP-Agreement; demonstration of the existence of dialectal complete person-present tense paradigms]

Download here (zipped)

CompAgrLIN
Kaart 1 uit het artikel

Samenvatting
Dit artikel is geschreven in het begin van de tijd dat de government-and-binding theorie ontwikkeld werd.
Er zijn overeenkomsten in fonologisch gedrag bij werkwoord/voegwoord+enclitisch voornaamwoord, liaison-achtige verschijnselen en edge-segment verschijnselen. Congruenrende voegwoorden zijn niet verplicht, ze zijn variabel over persoonsvormen en ze vertonen suppletie-achtig gedrag. Daarom stelde ik voor het proces in het lexicon te plaatsen en ze af te leiden door Jackendoff-achtige woordvormingsregels. Voortbouwend op het bewijs van het bestaan van 1e persoons-congruentie bij voegwoorden kon ik een compleet verbaal paradiga in op zijn minst West- en Oostvlaams aantonen. Voegwoordcongruentie wordt geïnduceerd door het enclitisch voornaamwoord in de clitische groep.