TALKS & PRESENTATIONS

2009
Goeman, T. (2009) MAND II Voltooid. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 26-02-2009
[on the completion of the Morphological Atlas with Volume II]

2008
Goeman, T. (2008)
Morphological umlaut in verbs in present day Low Saxon and Low Frankish dialects. Workshop on Umlaut in Germanic dialects. Meertens Workshop on Umlaut, Amsterdam, 12-6-2008.

2006

Goeman, A.C.M. (2006c)
Segment-Tilgung und morphologische Information. Eine Analyse des neuen morphologischen Atlasses der Niederländischen Dialekte. Linguistisches Kolloquium Philipps-Universität, Fachbereiche Germanistik und Kunstwissenschaften, Fremdsprachliche Philologien, Marburg, Duitsland, 20-01-2006.
[on MAND Volume I]

Goeman, A.C.M. (2006b)
Die Determinanten von Dialektsprechen in den Niederlanden unmittelbar vor der Holländischen Identitätskrise. Graduiertenkolloquium, Forschungsinstitut für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas; Philipps-Universität, Marburg, Duitsland, 15-02-2006.
[analysis of dialect use in the Netherlands at the end of the twentieth century]

Goeman, A.C.M. (2006a)
Der neue morphologische Atlas der Niederländischen Dialekte: MAND. Zweiter Internationaler Kongress für Dialektologie der Deutschen, Universität Wien, Wenen, Oostenrijk, 21-09-2006.
[on MAND Volume I, umlaut in verbal forms and on past participles]

2005
Goeman, T. (2005a)
De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten - MAND- Deel 1.. Nieuwe Dialectatlasprojecten en -producten, Taal en Tongval Symposium, Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, België, 22-04-2005.

Goeman, T. (2005b)
De structuur van betekenismotieven in het woordveld van Bliksem en Donder. Symposium Joep Kruijsen, Vakgroep ATD Universiteit Nijmegen, Ravestein, 01-04-2005.
[on the wordfield of ‘lightning and thunder”]

Goeman, T. & B.L. van den Berg. (2005c)
MAND, de nieuwe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten: het hoe en waarom. Presentatie MAND en SAND, Meertens Instituut, Amsterdam, 10-05-2005.
[presentation of MAND I]

Goeman, T. (2005d)
Morfologische Umlaut in werkwoorden; Nederlands tussen Duits en Engels. Universität Leipzig/Philologische Fakultät/Institut für Germanistik, Leipzig, Duitsland, 26-01-2005.
[on morphological umlaut in verbal forms]

Goeman, T. & S. Barbiers. (2005e)
Morphosyntactic Microvariation in Gender. Workshop Quantitative Analysis of Variation in Time and Space, ICLaVE 3, Amsterdam, 24-06-2005. http://www.iclave.org/2005/abstracts/barbiers%20goeman.pdf

2004
Goeman, T. (2004)
Methodologische vernieuwing in het werk van G.G. Kloeke. Persoon en werk van G.G. Kloeke, Meertens Instituut, Amsterdam, 21-10-2004.
[on methodological innovations in the work of Dutch dialectologist G.G. Kloeke]
2003
Goeman, A.C.M. (2003a)
Adjectival Flexion and N-deletion in the Dialects of the Netherlands. The role of Morphology in a Phonological Process. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, University of Riga, Riga, 28-07-2003.

Goeman, A.C.M. (2003b)
Dutch Dialectology. New technologies, new questions. Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanje, 15-12-2003.

Berg, B.L. van den & A.C.M. Goeman & P. van Reenen & A. Versloot. (2003c)
Dynamic Dialectology in the 21st Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Plenaries, Universiteit van Riga / International Society of Dialectologists and Geolinguists, Riga, Letland, 28-07-2003. Full text: http://depot.knaw.nl/9019

Goeman, T. (2003d)
Adjectival Flection and N-deletion in the Dutch Dialect Regions. Workshop Variflex-Variation in Inflection, 21 augustus 2003, Meertens Instituut Amsterdam.

2002
Goeman, A.C.M. (2002a)
Adjectiefflectie en N-deletie in Nederlandse dialecten Meertens Instituut. Morfologiedagen 2002 - Morfologische Microvariatie, Meertens Instituut, Amsterdam, 12-12-2002.
[on adjectival flexion and wordfinal n-deletion in Dutch dialects]

Goeman, A.C.M. (2002b)
Morphology and Wordfinal N-deletion in Dutch Dialects. Methods in Dialectology XI, University of Joensuu, Joensuu, 04-08-2002.

2001
Goeman, A.C.M. (2001a)
Morfologische condities op n-deletie in dialecten van Nederland. Taal en Tongval Symposium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent (België), 09-11-2001.
Morphological conditions on wordfinal n-deletion in Dutch dialects]

Goeman, A.C.M. (2001b)
Wordfinal t-deletion in Dutch dialects. Structure, data and theoretical models. Taalkundig Colloquium, Universiteit van Groningen / ATW, Groningen, 26-01-2001

2000
Goeman, A.C.M. (2000a)
De digitalisering van bandopnamen aan het Meertens Instituut. Algemene ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), Rijksarchief in Zeeland, Middelburg, 14-04-2000.
[on digitizing analog sound recordings at the Meertens Institute]

Goeman, A.C.M. (2000b)
De projecten MAND en FAND. Presentatie voor de KNAW-Visitatiecommissie van het Meertens Instituut. Presentatie voor de Visitatiecommissie van het Meertens Instituut, Meertens Instituut, Amsterdam, 17-05-2000.
[presentation for the visitation-comittee of the atlasprojects FAND and MAND]

Goeman, A.C.M. & H. ten Velde. (2000c)
Linguistic and geographical Co-occurrence Constraints on /r/ and /g/ in Dutch Dialects. Workshop 'R-atics' 26-27 mei 2000, Max Planck-instituut, Nijmegen, 27-05-2000.

Goeman, A.C.M. (2000d)
Manipulatie en visualisering van geografische taalvariatie: do's en don'ts. Visualiseren van data en structuren, Thema-dag van de STDH., Meertens Instituut, Amsterdam, 05-10-2000.
[manipulation and visualisation of geographical linguistic variation: do’s and don’ts

Goeman, A.C.M. (2000e)
T-deletie in Nederlandse dialecten; Structuur, Ruimte, Tijd. Taalgala 2000, AVT / Anéla dissertatieprijs, AVT, Utrecht, 13-10-2000.
[presentation of thesis as nominee for the thesis prize 1999]

Goeman, A.C.M. (2000f)
T-deletion in Dutch Dialects. Empirical Ramifications and theoretical Implications. Werkgroep Grammaticamodellen, KUB, Tilburg, 08-11-2000.

1999
Ton Goeman (1999a): Taboe en religie bij bliksem en donder. 'Nationale Wetenschapsdag oktober 1999, Meertens Instituut:.
[taboo and religion with lightning and thunder]

Ton Goeman (1999a): Lezing presentatie meerjarenplan Meertens Instituut 14 oktober 1999:
De MAND en de FAND als referentiepunt.voor de toekomst.
[on MAND and FAND as new points of reference for the future]

Ton Goeman (1999a):
Subjectieve oordelen en objectief dialectgedrag [Lezing Weijnensymposium 29 oktober 1999, Kath.Univ.Brab. Tilburg].
[on subjective judgments and objective linguistic use]

1998
Ton Goeman (1998a):
(Dialect)cartografie als filter en als generator van gegevens [lezing 19 juni 1998, Meertens Instituut, STDH-dag Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora]
[on (Dialect)cartography as filter and generator of data]

Ton Goeman (1998b):
De Zachte G, Nationale Wetenschapsdag' 4 oktober 1998, Meertens Instituut.
[on so called ‘soft’ fricative /g/]

1997
Goeman, Ton (1997a):
The dimensions of lightning and thunder. [Lezing 5. Intern. Cognitive Linguistics Conference Amsterdam 1997]
[on the dimensions in the semantic motivations of ‘lightning and thunder’]

Goeman, Ton. & Thera de Jong (1997b):
Noun Plurals in Dutch Dialects: the Influence of Standard Dutch. The Morphological Atlas of Dutch Dialects (MAND) [Lezing 2. Intern. Congr. Dial. & Geoling. Amsterdam 1997].

Goeman, Ton (1997c):
Variabiliteit en spreiding van de prevocale en postvocale zachte /g/ in de Nederlandse en de Vlaamse dialecten [Lezing Congres Belgische Kring van Linguisten, Kortrijk 1997].
[on variability and diffusion of prevocalic and postvocalic so-called ‘soft’ /g/ in netherlandic and flemish dialects]

Goeman, A.:
Umlaut (2. u. 3. sing. Präs. in den ostniederländischen und verwannten niederdeutschen Dialekte [Lezing Dialektologenkreis, Doetinchem 1996].
[on umlaut in 2nd and 3rd person present tense in eastern dutch dialects and in low german german dialects]

Goeman, A.:
Umlautproblemen bij sterke werkwoorden en de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND). Fricties tussen documentatieve en wetenschappelijke productie. [Lezing Heslinga-symposium Meertens Instituut].
[on umlaut in strong verbs]

1996
Goeman, A. (1994):
Structurele aspecten van voegwoordvervoeging: mogelijkheden en beperkingen. Lezing Dialectsymposium 1994 P.J. Meertens-Instituut.
[on structural aspects of COMP-Agreement; possibilities and restrictions]
1993
Goeman, Ton (1993a):
No Great Vowel Shift in the Dutch Dialects. Lezing The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Budapest, 26-29 April 1993.
[on the non-existence of a Great Vowel Shift in Dutch dialects]

Goeman, A. (1993b):
Stemhebbend, palataal, zuidelijk en katholiek? De ‘zachte g’ in de Nederlandse dialecten. Lezing op Symposium ‘Stem’, bij afscheid I. Slis Katholieke Universiteit Nijmegen, 1 juli 1993.
[on so called ‘soft’ /g/, voiced, palatal, southern and catholic?]

1990
Goeman, A., P. van Reenen en W. Wattel (1990):
The diphthongization of Westgermanic î and its Relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects. International Congress of Dialectologists, Bamberg 29 juli-4 augustus 1990.