CO-EDITOR
2006
Goeman, A.C.M. &●◊ M. Rem & J. Taeldeman. (2006)
Taal en tongval [Themanummer Corpuslinguïstiek] 58 (1).
[For Piet van Reenen at his retirement; On linguistics and corpora]

1987
A. Goeman, G. De Schutter & J. Taeldeman. (1987)
Taal en Tongval. Themanummer 1 Morfologie.
[On morphology; a neglected field in dialectology]

G.E. Booij, A.C.M. Goeman & P. Th. Van Reenen. (1986)
Jaarboek Corpusgebaseerde Woordanalyse 1986 (VWF-programma LETT 83/7). Amsterdam: Vakgroep Taalkunde Vrije Universiteit.
[Reports of project results on corpus based word analysis]

1986
G.E. Booij, A.C.M. Goeman & P. Th. Van Reenen. (1986)
Jaarboek Corpusgebaseerde Woordanalyse 1985 (VWF-programma LETT 83/7). Amsterdam: Vakgroep Taalkunde Vrije Universiteit.
[Reports of project results on corpus based word analysis]

Special issue of Taal en Tongval 2006 at retirement with bibliograpy
Het Morfologische Landschap van het Nederlands; Taal en Tongval [Themanummer 19; with abstracts in English at the end] edited by L. Cornips, M. van Oostendorp & G. De Schutter;
[Nineteen years after Taal en Tongval (1987)/Themanummer 1 Morphology :
The Morphological Landscape of Dutch, the difficulties and the possibilities of the ‘central’ place of morphology; Articles by: Marc van Oostendorp&Leonie Cornips, Sjef Barbiers&Marjo van Koppen, Jan Don&Marian Erkelens, Ben Hermans, Frans Hinskens with Leendert Brouwer, Jarich Hoekstra, Anke Jongkind&Pieter van Reenen, Gertjan Postma, Ariane van Santen&Nicoline van der Sijs, Georges de Schutter, Jose Tummers-Dirk Speelman&Dirk Geeraerts, Gunther de Vogelaer-Magda Devos&Johan van der Auwera, Sera de Vriendt, Chris Dewulf&Johan Taeldeman; with a bibliography of A.(C.M.) Ton Goeman by Leendert Brouwer].

ARTICLES


Sjef Barbiers & Ton Goeman (2013) Chapter 34: Research results from on-line dialect databases and dynamic dialect maps. in: Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.) Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, 646-664.
[
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science/Manuels de linguistique et des sciences de communication. Subseries: Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation; Jürgen Erich Schmidt (ed.). Band 30.3].
[survey article]

2013
Frans Hinskens & Ton Goeman (2013) Veertig jaar synchroon onderzoek van taalvariatie en taalverandering in het Nederlandse taalgebied. Forty years of synchronic research into linguistic variation and linguistic change in the Dutch language area In: Theo Janssen & Ton van Strien [eds.] Neerlandistiek in Beeld. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen, 231-240.
[
language variation, dialect contact, language contact, sociolinguistics, corpora, ethnolects, in between varieties]
[survey article]


2010
Ton Goeman (2010)
Religieuze denominatie en het onzegbare: counter blocking. ●Religious persuasion and ineffability: counter blocking●
In: Johan de Caluwe & Jacques Van Keymeulen [red.]
Voor Magda; Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent.
Academia Press, Gent, 255-265.
[on a sacred linguistic taboo]

2009
Ton Goeman & Willy Jongenburger (2009a)
Dimensions and determinants of dialect use in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century.
International Journal of the sociology of Language 196/197 [Dialect Death in Europe? David Britain, Reinhild Vandekerckhove & Willy Jongenburger (Issue eds.)], 31-72.
[prepublication version;
published version here]
[determinants of dialect use; attitudes and social factors; by factor analysis and mixed regression analysis]

Goeman, Ton (2009b)
The landscape of Dutch past participle suffixes: Eastern and other dialects.
In: Alexandra N. Lenz, Charlotte Gooskens & Siemon Reker (red.)
Low Saxon Dialects across Borders - Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg [ZDL-Beihefte 138]. Franz Steiner Verlag, 217-244.
[on the affixes to past participles in Eastern and other Dutch dialects; analysis by means of classification trees]

2007
Goeman, A.C.M. (2007)
De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND); zero en bewaard gebleven morfologische informatie. ●The Morphological Atlas of the Dutch Dialects (MAND); zero and preserved morphological information●
Taal en Tongval Themanummer 18 (2006). Drie Nieuwe Dialectatlassen van de Nederlandse dialecten [S. Barbiers & J. Taeldeman (red).], 66-92.
[on the encoding of morphological information by zero]

2006
Ton Goeman, Boudewijn van den Berg, Piet van Reenen & Arjen Versloot (2006a) Dynamic Dialectology in the 21th Century.
Agris Timuska (ed.)
The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisiona Dialects. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga, July 28-August 2, 2003. Riga: Latvian Language Institute-University of Latvia. http://depot.knaw.nl/8634
[presentation of projects and new directions in dialectology]

Margit Rem,Ton Goeman & Johan Taeldeman (2006b) Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek,
Taal en Tongval 58, 1.
[intro to issue on corpus linguistics]

Ton Goeman & Evert Wattel (2006c)
Transcriptie en diffusie. Het “ware” beeld van de EI-diftongering bij diffusie tegen de achtergrond van transcribenteneffecten,
Taal en Tongval 58, 84-102. ●Transcription and diffusion. The “true” picture of EI-diphthongization in diffusion against the background of transcriber-effects●
[on the diphthongization perceptionof /î/ by transcribers, and the geographical diffusion]

2005
Goeman, T. & B.L. van den Berg. (2005a) De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I. Waarom een atlas. In:
Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut (7), 10. http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/file/edwinb/20051025/Respons7.2005.pdf. Full text: http://depot.knaw.nl/888. ●The unparalleled Morphological Atlas of the Dutch Dialects (MAND) Volume I. Reasons for an atlas●
[on MAND Volume I]

Goeman, T. (2005b) Het jaar 2005 kan met recht "Jaar van de Taalatlas" genoemd worden. In:
Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten: 19 (2), 4.
[on MAND Volume I] ●The year 2005 as the “Year of the Linguistic Atlas”●

Goeman, T. (2005c) Methodologische vernieuwing in het werk van de dialectoloog G.G. Kloeke. In:
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 121, 249-263. Full text: http://depot.knaw.nl/9633 ●Methodological innovation in the work of the dialectologist G.G. Kloeke●
[on methodological innovations in the work of the Dutch dialectologist G.G. Kloeke (
yes, the one quoted in Bloomfields Language); zero morphology]

Goeman, A.C.M. (2005d) Het Goeman-Taeldeman Project en de ALE: hoe lang?. In: Hout, R. van & J. Swanenburg (ed.).
Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruijsen ter gelegenheid van zijn afscheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Meertens Instituut op 1 april 2005. Nijmegen: Afdeling Taalwetenschap ●The Goeman-Taeldeman-Van Reenen-Project and the ALE: how long?●
Radboud Universiteit Nijmegen, 2005, pp. 61-63.
[on length differences of recordings in the GTRProject]

2004
Goeman, T. (2004)
Morfologische umlaut in werkwoorden: Umlaut bezien vanuit het Noordoosten. ●Morphological Umlaut in verbal forms: i-mutation as seen from the northeastern dialects● In: Caluwe, J. de & G. de Schutter & M. Devos (ed.). Taeldeman. Man van de Taal, Schatbewaarder van de Taal. Gent : Academia Press & Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent, 2004, pp. 455-471.
[on umlaut in 3rd sing. verbal forms; analysis by means of factor analysis]

2003
Goeman, A.C.M. (2003)
Morfologische condities op n-behoud en n-deletie in het Nederlands. In: Taal en tongval. Themanummer (14: De variabiliteit van de -(e)n in het Nederlands.), 36. ●Morphological conditions on n-retention and n-deletion in Dutch●
[on the relative impact of morphological and phonological conditions on word-final n-deletion; analaysis by means of logistic regression]

2002
Goeman, T. (2002)
Perception of Dialect Distance: Standard and Dialect in Relation to New Data on Dutch Varieties. In: Long, D. & D. . Preston (ed.). Handbook of Perceptual Dialectology. Volume 2. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publ. Company, 2002, pp. 15-. Full text: http://depot.knaw.nl/9665
[on subjective dialectology: perception of resemblances of dialects by laymen and how these may influence structural linguistic aspects; regression analysis of directional geographical data]

2001
Goeman, T. & H. van de Velde. (2001) Co-occurrence constraints on /r/ and /g/ in Dutch dialects. In:
Études & travaux: 2001 (4), 91-111.
[on variants of fricative /g/ and of /r/ and their relationship]

2000
Goeman, T. (2000a)
Bij het afscheid van prof. dr. Robert Rentenaar van het Meertens Instituut. In: Naamkunde: 32, 1-5. ●Prof. dr. Robert Rentenaar retired●
[on the retirement of the onomasiologist prof. Robert Rentenaar]

Goeman, T. (2000b) Van Grammofoon naar cd-rom. De digitalisering van bandopnamen. [with Frank van der Maden: Presentaties av-archivering in Zeeuwse shuttle]. In:
Archievenblad: 104 / 9, 17-21. Full text: http://depot.knaw.nl/9054. ●From Phonograph to cd-rom. The digitization of tape recordings●
[on digitization of sound recordings]

Goeman, T. (2000c)
Naast NORMS ook MYSFS in het veranderende dialectlandschap en het regiolect. In: Bennis, H. & H. Ryckeboer & J. Stroop (ed.). Taal en tongval [De Toekomst van de Variatielinguïstiek. Bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag]. Amsterdam : MI, 2000, pp. 87-100. ●In addition to NORMS also MYSFS in the changing dialect landscape and the regiolect●
[on the explanation of t-deletion in strong verbs; social data]

Goeman, T. (2000d)
Niet-constante woordvormen bij de meervoudsvorming in de Nederlandse dialecten. In: Gillis, S. & J. Nuyts & J. Taeldeman (ed.). Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges de Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen : [s.n.], 2000, pp. 171-185. ●Non-constancy of word forms in (nominal) plural formation of the Dutch dialects●
[on nominal plural stem formations: lengthening, shortening, umlaut and tone]
Krt1DSchut

Goeman, T. (2000e) Structurele aspecten van de morfologie van voegwoordvervoeging: mogelijkheden en beperkingen, morfologisch gewicht en MCGG. In: deTier, V. & M. Devos & J. van Keymeulen (ed.). Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65e verjaardag. Gent-Deinze : Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent-Van Daele, 2000, pp. 269-294. ●Structural aspects of the morphology of comp-agreement; possibilities and restrictions, morphological weight and MCGG●
[on Comp-Agreement and aspects of enclitics]

1999
Goeman, A.C.M. (1999a) ’s-Gravenhage. Het Haags en zijn standaarden. In: Kruijsen, J. & N. van der Sijs (ed.).
Honderd Jaar Stadstaal. Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Contact, 1999, pp. 121-135. ●The Hague; the city dialect and its standards●
[on the standards within the city dialect of Den Haag (The Hague); the rôle of argot and slang; my father was born there, 1916, Schilderswijk]

Goeman, A.C.M. (1999b) Dialects and the Subjective Judgments of Speakers. Remarks on Controversial Methods. In: Preston, D. . (ed.).
Handbook of Perceptual Dialectology. Volume 1. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 1999, pp. 135-144.
[on Weijnen’s method of analysing of speaker judgmends and an analysis along these lines of Willems’ data from 1890-dialect Southern-Dutch speakers].

Goeman, T. (1999c)
Subjectief ervaren afstand tussen dialecten en objectief taalgedrag. In: Hermans, B., M. van Oostendorp & H. Scholtmeijer (ed.). Taal en Tongval [Weijnen nummer]. [S.l.] : [s.n.], 1999, pp. 131-153. ●Subjectively experienced distance between dialects and real linguistic behaviour●
[on subjective dialectology and structural dialect characteristics]

Goeman, T. (1999d) (review) Ann Marynissen: De flexie van het substantief in het 13e-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie (Leuven 1996). In
Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 122, 160-164.
[review of Ann Marynissen’s study of Middle Dutch substantival flexion]

1998
Goeman, A.C.M. (1998)
Delven naar de zachte g. De grafie versus in de Middelnederlandse dialecten van de dertiende eeuw als orthografische regeling of uitspraakverschil. In: Blok, D.P. (ed.). Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Amsterdam : Meertens Instituut, 1998, pp. 211-222. ●Mining soft g. Grapheme versus in the Middle Dutch dialects of the 13th century as an orthographical regulation or as pronunciation difference●
[on palatal and fricative /g/ in 13th century Middle Dutch dialects]

1997
Ton Goeman (1997a): De zeldzaamheid van Comp-agreement in taaltypologisch en historisch opzicht. Voorkomen buiten de Germania en datering van voegwoorcongruentie-vormen in het Nederlands. In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997):
Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 87-111. ●The rarity of Comp-agreement in typological linguistic and historical linguistic respect. Incidence outside the Germanic languages and dating comp-agreement forms in Dutch●
[on dating Comp-Agreement in Dutch historical dialects]

Ton Goeman (1997b): Historiografie van het onderzoek naar voegwoordvervoeging: een bibliografisch overzicht (1821-1996). In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997):
Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 112-145. ●The history of research into Comp-agreement: a bibliographical review (1821-1996)●
[an annotated and thematic survey of the literature on Comp-Agreement until 1995-1996]

1996

A. Goeman & J. Taeldeman (1996): Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten. In:
Taal en Tongval 48, 38-59). ●Phonology and Morphology of the Dutch Dialects. A new data base and two new atlas projects●
[on the characteristics and the targets of the GTRProject]

1995
Ton Goeman (1995a):
Een exponentieel model met niveaux in de Lexicale Fonologie is voor t-deletie in de Nederlandse dialecten niet van toepassing, in Tabu [Taalkundig Bulletin] 25, 142-147. ●An exponential model with levels in the lexical phonology is not to apply to t-deletion in Dutch dialects●
[a reductio ad absurdum of an exponential model of t-deletion in Dutch dialectal verbal forms]

Ton Goeman (1995b):
Over /g/, (Middel) Nederlands en Oudfrans, in: Cajot, J. L. Cremer en H. Niebaum (ed.) (1995): Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65. Geburtstag [Niederlande Studien 16/1-2], Münster/Hamburg: Lit, 395-404. ●On /g/, (Middle) Dutch and Old French●
[on the history of fricative and palatalized /g/ in Dutch dialects; its non-relationship with Old French]

Ton Goeman (1995c): ‘Zipf’. In:
NRC-Handelsblad, 23 november 1995 Wetenschapsbijlage 2, kol. 6-7.

Ton Goeman (1995d) Hoe zit dat nou met Rakers’ deel 3? Aanvulling op boekbespreking van Arnold Rakers. Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim (enz.) (Taal en Tongval 46, 1, p. 80-89). In
Taal en Tongval 447, 1, p. 88-91. ●What happened to Raker’s Volume 3? Addition to the review of Arnold Rakers. Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim (etc.)●
[addition to Goeman (1994b; a reconstruction of what happened to the never published maps accompanying Rakers’ Marburg thesis]

1994
Goeman, A. (1994a):
Geen Great Vowel Shift in de Nederlandse dialecten, in: G.E. Booij, G. en J. van Marle (red.) (1994): Dialectfonologie [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 6], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 20-59. ●No Great Vowel Shift in the Dutch dialects●
[on the non-existence of a Great (not even a Small) Vowel Shift in Dutch dialects; regression analyses of the dialect data for *Wgm. /î/ and *Wgm. /eo/]

Goeman, A. (1994b) (review) Arnold Rakers: Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Hrsg., bearb. und auf der Basis des Rakersschen Forschungsansatzes kommentiert von Hendrik Entjes und Hermann Niebaum (Sögel 1993). In
Taal en Tongval 46, 1, p. 80-89.
[review of the edition of the volume of Maps to Rakers’ dialect atlas of Bentheim and eastern Twenthe]

1993
Goeman, A. (1993a): Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der (Ost) Niederländischen Dialekte. Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden in:
Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 116, 134-170. ●The uniform plural present tense of the (eastern) Dutch Dialects. Synchronic and diachronic variation: recent fieldwork and middle age charters●
[On the developments in real time of the uniform present tense plural ending -t; analyses of time series; also a chapter in my
1999 book]

Goeman, A., P. van Reenen and E. Wattel (1993b): The diphthongization of Westgermanic î and its relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects, a Quantitative Approach, in: Viereck, W. (red.) (1993):
Verhandlungen des Internationalen Dialektologen-kongresses/Proc. Intern. Congr. of Dialectologists/Communications du Congr. International de Dialectologie Bamberg, 29.7.-4.8.1990, Bd. 2: Historische Dialektologie und Sprachwandel, Sprachatlanten und Wörterbücher [Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte 75], Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 77-97.
[on the diphthongization of î over the dialect lexicon; a Kloeke-like diffusion pattern along the axis of the great river area]

1992
Goeman, A. (1992a): De Presensvervoeging in de dialecten van Nederland; ja-nee versus gradueel,
Taal en Tongval 44, 97-139. ●Present tense inflection in the dialects of the Netherlands●
[my first article on the complete present tense paradigm in Dutch dialects; also a chapter in my
1999 book]

Goeman, A. (1992b): Voorbeelden van Paardekooper z’n vaste aansluiting: werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische werkwoorden 2e p. enk., in: Bennis, H. en J. de Vries (red.):
De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel artikelen voor P. C. Paardekooper, Dordrecht, Foris, 95-106. ●Examples of Paardekooper’s tight connection: verbal affixation in enclitic position to monosyllabic verbs; 2nd person singular●
[on postverbal 2nd person singular enclitic pronouns and their verbal endings; also a chapter in my
1999 book]

1990
Goeman, A., P. van Reenen en E. Wattel (1990):
The diphthongization of Westgermanic i and its Relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects. Vrije Universiteit Working Papers in Linguistics nr. 37.
[geographical model of diphthongization following a Kloeke-like diffusion on the basis of GTRPjoject data]

1989
Goeman, A. (1989): Dialectes et jugements subjectifs des locuteurs. Quelques remarques de méthode à propos d’une controverse, in:
Espaces romanes. Etudes de dialectologie et de sociolinguistique offertes à Gaston Tuaillon, Vol. II, Grenoble, 532-544. ●Dialects and subjective judgments by speakers; some methodological remarks on a dispute●
[on subjective dialectology according to Weijnen and Grootaers, with an analysis of 1890th data for southern Dutch dialects]

1988
Goeman, A. (1988a): Irregular verbal forms: zero morph, suppletion or paradigm-internal constraint, in: Dressler, W. e.a. (eds.):
Discussion Papers for the Sixth International Phonology Meeting and the Third International Morphology Meeting Krems, Austria, Vol. 2: Interface, Wiener Lnguistische Gazette, Supplement Beiheft 7, 13-16.
[on t-deletion in dialectal verbal forms]

Goeman, A. (1988b): Les modèles spatiaux et temporels dans la dialectologie. Comment séparer les tendances régionales et générales des fluctuations systématiques au niveau local, in: Reenen, P. van et K. van Reenen-Stein (réd.):
Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distributions, Manuscript Constellations, Amsterdam/Philadelphia, 77-92. ●Geographical spatial models and time models in dialectology; How to separate regional and general tendencies from systematic local variation●
[geographical statistical models of t-deletion in the great river area; on autoregression inherent to geographical data; also a chapter in my
1999 book]

Goeman, A.C.M. & H. Hogerheijde (1988c): Tonnerre, Foudre, Éclair. Cartes onomasiologiques et carte combinatoire. Commentaire XXIII [Cartes I.29-I32; QI:016, 14, 13]. In: Brozovic´, D., A.C.M. Goeman, H. Hogerheijde et al.:
Atlas Linguarum Europae (ALE), Vol. I, 3: Commentaires et Cartes. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 3-78. ●Thunder, thunderstrike and lightning; Onomasiological maps and combinatory map with interpretive commentaries●
[on european dialect word forms and semantic motifs in the thunder & lightning word field]

1987
Goeman, A. (1987a): T-deletie of nul-suffix. De rol van frequentie in de werkwoordsmorfologie van oostelijke dialecten,
Taal en Tongval 40, Themanummer 1 Morfologie, 68-86. ●T-deletion or zero suufix. The rôle of frequency in the verbal morphology of eastern dialects●
[t-deletion or zero suffix in eastern Dutch present tense verbal forms; are word (token) frequency effects at work?]

Goeman, A., G. De Schutter en J. Taeldeman (1987b): Morfologie: een stiefdochter van de dialectologie. In
Taal en Tongval 40 Themanummer 1 Morfologie, 5-8. ●Morphology, a stepdaughter of dialectology●
[intro to issue number on the neglected field of dialect morphology]

Goeman, A. (1987c): T-deletie, frequentie en morfologie, een reactie op Knott (1986), in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.):
Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1986, Amsterdam, 79-95. ●T-deletion, frequency and morphology; a rection to Knott (1986)●
[reworked as Goeman 1987a]

Goeman, A. (1987d): Perceptie van de Afstand Dialect-Standaardtaal in relatie tot nieuwe gegevens betreffende de Nederlandse dialecten in:
Eigen en Vreemd. Identiteit en ontlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres Vrije Universiteit Amsterdam 18 en 19 december 1986. Amsterdam, 411-422. ●Perception of the distance dialect-standard language in relation to new data on Dutch dialects●
[on subjective dialectology; reworked for the translation as Goeman 2002]

Goeman, A. en P. van Reenen (1987e): A Data Base of Modern Dutch Dialects. Shortening and lengthening of long vowels in verbal forms’, in: Moberg, Th. (red.):
Data Bases in the Humanities and the Social Sciences, 1985 (Grinell), Osprey Florida: Paradigm Press, 139-147.
[vowel shortening, lengthening and hypercorrection in very specific phonetic environments]

1986
Goeman, A. (1986a): Alleged unreliability of European continental dialect geography. A statistical appraisal in: Polenz, P. von, J. Erben und J. Goossens (Her.):
Kontroversen, alte und Neue. Akten des VII. Internationalen GermanistenKongresses 1985, Bd. 4 Dialektologie und Soziolinguistik: Die Kontroverse um die Mundartforschung, Tübingen 305-318.
[reliability of dialect data; demonstrated on the basis of a simple regression model of data seen as replicates]

Goeman, A. (1986b): Project Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van Veldwerk, in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.):
Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1985, Amsterdam, 43-48. ●Project Phonology and Morphology of the Dutch dialects on the basis of fieldwork●
[on the GTRProject]

Goeman, A. (1986c): Some additional data relevant to Stroop’s paper, in: Andersen, H. (ed.):
Sandhi Phenomena in the Languages of Europe, Berlin/New York/Amsterdam, 157-160.
[on some sandhi data from the GTRProject relevant to Stroop’s paper]

Goeman, A. en P. van Reenen (1986d): Klank- en Vormeigenschappen van Nederlandse Dialecten. Een hypercorrecte klinkerverlenging,
Onze Taal 55, 8-10. ●Phonological and morphological characteristics of Dutch dialects; hypercorrect vowel lengthening●
[on hypercorrect vowel lengthening in very specific phonetic environments]

1985
Vliet, P. van, E. van Houten & T. Goeman (1985a): Uitspraakverschillen in de dialecten. Enkele resultaten van de nieuwe bandopnamen. In
Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1985. ●Pronunciation differences in the dialects. Some results of recent sound recordings●
[some examples of results from the GTRProject, otherwise not to be had]

Goeman, A. en P. van Reenen (1985b):
Wordfinal t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity, paradigmatic prperties, token frequency and geographical distribution, Vrije Universiteit Working papers in Linguistics 16.
[in depth study of t-deletion in the great river area; perceptual and articulatory prominence]

1984
Goeman, A. en P. van Reenen (1984): 'Word-final T-deletion in Dutch dialects, A quantitative approach', in W. Dressler, O. Pfeiffer & J.Rennison (eds.),
Fifth International Phonology Meeting, Discussion Papers, Wiener Linguistische Gazette, Supplement Beiheft 3, 83-87.
[first results of our study of t-deletion in Dutch dialects on the basis of GTRproject data]

Goeman, A. (1984):
Harmonie tussen vocaal en consonant. Problemen voor een metrische theorie van de syllabe. In: Spectator, 14-3, 197-202. ●Harmony between vowel and consonant; problems for a metric theory of the syllable●
[Squib; Consonant-Vowel harmony and metrical syllable theory; the download site is dbnl.org; you may download an odt-file without the two footnotes and some textlosses at the end of two pages
here]

1983
Goeman, Ton (1983a): Variatie in Taal en Algemene Taalwetenschap. In: Stroop, J. (Red.) (1983):
Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten], [reworking of Goeman 1975]. ●Variation in language, and general linguistics●

Goeman, A.C.M. (1983b): Aspecten van de vervoeging van het presens. In: Stroop, J. (Red.) (1983):
Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten], [reworking of Goeman 1976] ●Aspects of present tense inflection●

1982
Goeman, A. (1982a): Bandopnamen; afdeling Dialectologie, in
Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1982, 7-8. ●Sound recordings; department of dialectology●
[on sound recording at the Meertens Institute]

Goeman, A. (1982b): Register op Klankverschijnselen (3) en Morfologie (2). In:
Dialectvragenlijsten met Register (1959-1975). Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 3. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut. 191-192. ●Index on phonological phenomena and on morphological ones in the dialect questionnaries 1959-975●
[index of the phonological and morphological items in the dialect questionnaries (1959-1975) of the Meertens-Institute]

1981
Goeman, A. (1981): Overzicht van de Enkhuizer klanken en hun ontwikkeling. In: Sj. Spoelstra:
Enkhuizer Woordenboek. Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 2. Amsterdam: Meertens-Instituut, blz. XVI-XXIII. ●survey of the phonological inventory of the city dialect of Enkhuizen and its development●

1980
Goeman, Ton (1980a): Comp-Agreement?. In: Zonneveld, W. & F. Weerman (Red.):
Linguistics in the Netherlands 1977-1979. Dordrecht: Foris Publications, 291-306. ●Comp-agreement?●
[on COMP-Agreement; demonstration of the existence of dialectal complete person-present tense paradigms]

Goeman, A. (1980b): Werkwoordsuitgangen bij voegwoorden in de bijzin. In:
Onze Taal 49, 35. ●Verbal suffixes on conjunctions in the subordinated sentence●
[on COMP-agreement]

1979
De Visser, M. & A. Goeman (1979a): Voegwoord, relatief partikel en persoonsvorm in een dialect. Een geval van schijnbare kongruentie bij voegwoorden in de 1e persoon enkelvoud? [Naschrift door A. Goeman]. In:
Taal en Tongval 31, 222-241. ●Conjunction, relative particle and finite verb in a dialect. A case of apperent agreement on subordinators in the 1st person singular?●
[my first publication on COMP-Agreement, mainly 1st person singular; an edition of a draft by M. de Visser, with a more specific analysis of my own]

Goeman, A. (1979b): Ik zij(n) versus ik ben gedurende honderd jaar. In: M. Gerritsen (Red.):
Taalverandering in Nederlandse Dialecten, honderd jaar vragenlijsten 1879-1979. Muiderberg: Coutinho, 219-230. ●Ik zij(n) versus ik ben during a hundred years●
[real time developments in the use of 1st person singular present tense
zijn versus ben; the rôle of (subjunctive) modality and subordinate sentence characteristic]

1978
Goeman, A.C.M. (1978): "…maar Den Uyl difficulteerde". In:
De Nieuwe Taalgids 71, 71. ●“...but Den Uyl had objections”●
[on an instance of obsolete officialese by the then Minister of Justice
Van Agt]

Goeman, Ton (1978): Aan en Bij. In:
Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde KNAW 30, 6-11. ●At and To●
[on the preposition ‘at’ and ‘to’]

1976
Goeman, T. (1976a): Wat is er voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen gehoord?. In:
Taal en Tongval 28, 114-140. ●What has been heard for the Series of Dutch Dialect atlasses RND?●
[on what has been/may have been heard by transcribers for the Series of Dutch Dialect Atlasses RND (1925-1986)]

1975
Goeman, Ton (1975): Variatie in Taal en Algemene Taalwetenschap. In:
Taal en Tongval 27, 35-44. [ook in: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.]. ●Variation in language, and general linguistics●
[on variational linguistics and dialectology]

196$$ NUB
196$$ Review of a production of one of Bertold Brecht’s plays:
Nijmeegs Universiteits Blad. 196$$