BOOKS

2009

Ton Goeman, Marc van Oostendorp, Piet van Reenen, Oele Koornwinder & Boudewijn van den Berg (2009)
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten, Deel II. [137 kaarten; commentaar 74 p.]. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Ton Goeman, Marc van Oostendorp, Piet van Reenen, Oele Koornwinder & Boudewijn van den Berg (2009)
Morphological Atlas of the Dutch Dialects, Volume II. [137 maps; commentaries 70 p.]. Amsterdam: Amsterdam University Press.
http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand/
The maps of this volume may be downloaded here

ObjectPronsynth
Reviews Volume I & II:
Hüning, Matthias. In:
Neerlandica extra muros: 44 (2006) 1 (feb) 57-60; en in: Internationale Neerlandistiek: 47 (2009) 3 (okt) 50-54.
Nübling, Damaris. In:
Drie nieuwe atlassen van de Nederlandse dialecten; onder redactie van S. Barbiers, J. Taeldeman. Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde, 2006, p. 93-105. (Taal en tongval. Themanummer; 18).
Booij, Geert. In:
Taal en tongval (Gent): 61 (2009) 1, 72-75.
Nübling, Damaris. In:
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden): 77 (2010) 2, 223-227.

2005
Goeman, T. & G. de Schutter & B.L. van den Berg & T. de Jong. (2005)
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel I. [176 kaarten; commentaar 77 p.]. Amsterdam : Meertens Instituut/Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Amsterdam University Press, 2005.

Goeman, T. & G. de Schutter & B.L. van den Berg & T. de Jong. (2005)
Morphological Atlas of the Dutch Dialects, Volume I. [176 maps; commentaries 77 p.].Amsterdam : Meertens Instituut/Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Amsterdam University Press, 2005.
http://www.meertens.knaw.nl/mand

2002
Elias, M., T. Goeman (collab). (2002)
Haags. Den Haag : SDU-Uitgevers, 2002.
On the city dialect of the government seat The Hague (my father was born 1916 in the Schilderswijk).

1999
Goeman, A.C.M. (1999)
T-deletie in Nederlandse dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie. [532 blz.]. Den Haag : Holland Academic Graphics, 1999.
Full text: http://depot.knaw.nl/9658
Pdf-file (zipped) also
here.
Review:
Frans Hinskens in: Nederlandse taalkunde (Groningen) 6 (2001) 2, 159-164.
On t-deletion in Dutch dialects, quantitative analysis of structural, geographical and temporal variation.
On t-deletion in Low German dialects: Michael Elmenthaler.
2011.   Arealität, Situativität und innersprachliche Steuerungsfaktoren. Überlegungen zu einem mehrdimensionalen Atlas der norddeutschen Regionalsprache (am Beispiel der t-Apokope). In: Niederdeutsches Wort 51, 59-106.

1984
Goeman, A. (1984)
Klank- en Vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer. [Publ. van het P.J. Meertens-Instituut Amsterdam 4]. [181 blz.]. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.
On the phonology and morphology of the now nearly extinct village dialect of Zoetermeer (South-Holland). The phonetic part is conceived as an index to the GTRProject. Some analyses concern developments in real time (1879-1985).

1976
Goeman, A.C.M. (1976)
Aspecten van de vervoeging van het presens. [Bijdragen Mededelingen van de Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 49]. [32 p.]. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. [reprinted and reworked in: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.].
Aspects of present tense flexion in Dutch dialects.